Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ammattilaiset ovat laatineet listan lääkehoidon onnistumisen mittariksi. Tarkistuslista on kehitetty ensisijaisesti yli 65-vuotiaille lääkkeiden käyttäjille. LOTTA-listan avulla kartoitetaan keskeisiä lääkehoidon toteutukseen liittyviä riskitekijöitä, joita voidaan ratkaista yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Jos vastaat useaan kysymykseen ”kyllä” tai ”en osaa sanoa” tai mikäli tarkistuslistan täyttäminen herättää kysymyksiä, otathan yhteyttä apteekkiimme tai oman hoitoyksikkösi lääkäriin tai sairaanhoitajaan. Autamme mielellämme kaikissa lääkehoitoosi liittyvissä kysymyksissä yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

LOTTA-lista

LOTTA-listan käyttöohje